Делатност Завода

Претежна делатност од јавног интереса:

                        71.11: Архитектонска делатност

Остале делатности:

                        71.12: Инжењерске делатности и техничко саветовање                       
                                         - консултантске активности у вези са пројектима за нискоградњу, хидроградњу и

                                           саобраћај

                                         - геодетске активности (премеравање границе и терена)

Лиценцирани стручњаци:

Љубиша МИТИЋ, дипл. инж. грађ.

одговорни пројектант (лиц. бр. 317 C479 05)

одговорни извођач (лиц. бр. 411 9232 05)

Бранимир ЋИРИЋ, дипл. инж. арх.

одговорни урбаниста (лиц. бр. 200 0801 04)

одговорни пројектант (лиц. бр. 300 D876 06)

Никола ЛЕЧИЋ, дипл. инж. арх.

одговорни планер (лиц. бр. 100 0196 12)

одговорни урбаниста (лиц. бр. 200 1352 12)

одговорни пројектант (лиц. бр. 300 L304 12)

Александра МИЛОШЕВИЋ, дипл. инж. арх.

одговорни урбаниста (лиц. бр. 200 0967 07)

одговорни пројектант (лиц. бр. 300 7869 04)

Братислав ПАВЛОВИЋ, дипл. инж. грађ.

одговорни урбаниста (лиц. бр. 202 0112 03)

одговорни пројектант (лиц. бр. 312 6025 03)

Дејан СТОЈАНОВИЋ, дипл. пр. планер

одговорни планер (лиц. бр. 100 0151 10)

одговорни урбаниста (лиц. бр. 201 1057 08)

Милена СТАНОЈЕВИЋ, дипл. инж. арх.

одговорни урбаниста (лиц. бр. 200 1232 10)

одговорни пројектант (лиц. бр. 300 M340 13)

одговорни планер (лиц. бр. 100 0257 14)

Мирјана ИВАНОВИЋ, дипл. инж. арх.

одговорни урбаниста (лиц. бр. 200 1249 10)

одговорни пројектант (лиц. бр. 300 H841 09)

Душан РАДИВОЈЕВИЋ, дипл. инж. грађ.

одговорни планер (лиц. бр. 100 0165 10)

одговорни урбаниста (лиц. бр. 203 1130 09)

одговорни пројектант (лиц. бр. 314 F972 08)

одговорни извођач (лиц. бр. 413 D496 09)

Славица СТЕФАНОВИЋ, дипл. инж. грађ.

одговорни планер (лиц. бр. 100 0228 13)

одговорни урбаниста (лиц. бр. 202 1143 09)

одговорни пројектант (лиц. бр. 312 H436 09)

одговорни извођач (лиц. бр. 412 I040 13)

Валентина ЛУЧИЋ, дипл. инж. грађ.

одговорни урбаниста (лиц. бр. 203 1225 10)

одговорни урбаниста (лиц. бр. 201 1347 12)

Валери СТОИЛКОВ, дипл. инж. грађ.

одговорни пројектант (лиц. бр. 317 8857 04)

одговорни урбаниста (лиц. бр. 201 1348 12)

Весна СТОЈАНОВИЋ, дипл. инж. грађ.

одговорни планер (лиц. бр. 100 0195 12)

одговорни урбаниста (лиц. бр. 203 0863 05)

одговорни пројектант (лиц. бр. 314 F971 08)

Владимир БОГДАНОВИЋ, дипл. инж. грађ.

одговорни урбаниста (лиц. бр. 202 1089 08)

Драгица ЋИРИЋ, дипл. инж. арх.

одговорни урбаниста (лиц. бр. 200 0950 06)

Душица ШЕГОВИЋ, дипл. инж. арх.

одговорни планер (лиц. бр. 100 0179 11)

одговорни урбаниста (лиц. бр. 200 0748 04)

одговорни пројектант (лиц. бр. 300 C720 06)

Мара РАШКОВИЋ, дипл. инж. пејз. арх.

одговорни урбаниста (лиц. бр. 201 0924 06)

одговорни пројектант (лиц. бр. 373 Е815 07)

одговорни извођач (лиц. бр. 474 B660 07)

Марија МАРКОВИЋ, дипл. инж. грађ.

одговорни урбаниста (лиц. бр. 202 1110 08)

одговорни пројектант (лиц. бр. 312 G549 08)

Милан МИЛОСАВЉЕВИЋ, дипл. инж. маш.

одговорни планер (лиц. бр. 100 0194 12)

одговорни урбаниста (лиц. бр. 203 1204 10)

одговорни пројектант (лиц. бр. 330 G315 08)

одговорни инжењер за енергетску еф. зграда

(лиц. бр. 381 0565 13)

Милијана ПЕТКОВИЋ - КОСТИЋ, дипл.инж. пејз. арх.

одговорни планер (лиц. бр. 100 0193 12)

одговорни урбаниста (лиц. бр. 201 0989 07)

безб. и здр. на раду (бр. 152-02-00953/2010-01)

Наташа ЖИВАЉЕВИЋ ЛУКСОР

дипл.инж. арх., дипл.инж. ел.    

одговорни урбаниста (лиц. бр. 200 0879 05)

одговорни пројектант (лиц. бр. 300 3984 03)

Слободан МИЦИЋ, дипл. инж. грађ.

одговорни урбаниста (лиц. бр. 202 0971 07)

одговорни пројектант (лиц. бр. 312 G550 08)

Татијана ВАСИЉЕВИЋ, дипл. инж. грађ.

одговорни урбаниста (лиц. бр. 203 0958 07)

одговорни урбаниста (лиц. бр. 201 1346 12)

Ивица ДИМИТРИЈЕВИЋ, дипл. инж. ел.

одговорни урбаниста (лиц. бр. 203 1279 11)

Милица МАКСИЋ, дипл. инж. арх.

одговорни планер (лиц. бр. 100 0180 11)

одговорни урбаниста (лиц. бр. 200 1254 11)

Тамара ЈОВАНОВИЋ, дипл. инж. арх.

одговорни планер (лиц. бр. 100 0185 11)

одговорни урбаниста (лиц. бр. 200 1282 11)

Александар РИСТИЋ, дипл. инж арх

одговорни планер (лиц. бр. 100 0186 11)

одговорни урбаниста (лиц. бр. 200 1367 13)

одговорни пројектант (лиц. бр. 300 N877 15)

одговорни инжењер за енергетску еф. зграда

(лиц. бр. 381 1413 15)

Лидија СТЕФАНОВИЋ, дипл. инж. арх.

одговорни планер (лиц. бр. 100 0225 13)

одговорни урбаниста (лиц. бр. 200 1390 13)

одговорни пројектант (лиц. бр. 300 К524 11)

Велибор ТАНАСКОВИЋ, дипл.инж.грађ.

одговорни пројектант (лиц. бр. 317 2464 03)

одговорни пројектант (лиц. бр. 311 I645 10)